Hviskende Eg 

Kunstcentret Silkeborgbad  4.3 – 31.12 2023

Installationenen Hviskende Eg vises på gruppeudstillingen Amazing Nature. Det er en fascinationen af natur, videnskabshistorie, magi og synkronisitet, som ligger til grund for mit arbejde. Jeg tager som oftest udgangspunkt i noget personligt, noget kulturhistorisk og udstillingsstedet. Det er de tre ben mit kreative udgangspunkt udspringer fra. Til Amazing Nature udstillingen er jeg optaget af et helligt egetræs orakel, som virkede 300 B.C. i Dodona, Grækenland, Folk spurgte egetræet til råds om fremtiden og livets store og små spørgsmål. Og svarene kom i bladenes raslen og blev tolket af præster. Samtidigt med at jeg researcher om orakeltræet, finder jeg ud af at et 150 år gammelt egetræ, som står i mit barndoms hjem, er døende og at jeg skal stå for at fælde det. I min installation til udstillingen, lader jeg egetræet komme til orde ved at bearbejde og undersøge dets stamme, blade og bark i form af aftryk af træet, udvinde farve fra det med vand fra Arnakkekilden. I stedet for at stille spørgsmål til træet vil jeg lade dette tale en sidste gang gennem mine observationer og bearbejdning.

Cecilia Westerberg December 2022