Fotograf: Frida Gregersen

Åbning d. 15. maj kl. 12 med en guidet tur ved en af kunstnerne samt oplæsning af Vejens retning af Ursula K. Le Guin ved Andrea Pontoppidan fra Laboratoriet for Æstetik og Økologi samt alle dage i pinsen den.  22.-24. maj 2021

Kunst. Natur. Ritual. er en fællesskabt udstilling, der udfolder sig i naturlige omgivelser – ved Alléhuset i skoven i Rude, hvor Carina Lyall bor og praktiserer Earth Medicine. Udstillingen er skabt i en udveksling mellem det specifikke sted, skoven, og fem kunstnere, der alle på hver deres måde er inspirerede af natur og af det rituelle. De deltagende kunstnere er Cecilia Westerberg, Mette Borup Kristensen, Morten Plesner, Nana Francisca Schottländer og Regitze Engelsborg Karlsen. 

Det er kunstnernes første fælles udstilling, og inspireret af Carina Lyalls naturfilosofi mødtes de i begyndelsen af maj i skoven og udførte ritualer vejledt af Lyall, lærte stedet og hinanden bedre at kende og skabte i fællesskab udstillingen. Kunstnerne har både anvendt eksisterende materialer som dødt træ og jord samt materialer, de selv har introduceret, blandt andet ler, tekstil og gips, som de har integreret i de naturlige omgivelser.

Centralt for udstillingen er det processuelle, fællesskabet og forbundetheden – kunstnerne imellem og mellem mennesket og den omgivende natur. Værkerne er skabt med ydmyghed og åbenhed og en bevidsthed om, at alt, hvad kunstnerne gør, påvirker omgivelserne, og omvendt – omgivelserne påvirker kunstnerne og har indvirkning på den kunst, de skaber. Udstillingen gør opmærksom på slægtskaber og forbindelser mellem det, vi forstår som natur og kultur, natur og menneske. Det sker i kraft af valget af sted, materialer, værkudformningen og den fælles proces, som delvist styres af stedet, delvist af kunstnerne – naturen smitter af på værkerne og vice versa.

Nogle af de spørgsmål, der ligger til grund for projektet, er, hvordan man som kunstner i højere grad kan arbejde på naturens præmisser og med respekt og åbenhed søge forbundetheden, hvordan man finder balancen mellem at påvirke og lade sig påvirke med bevidstheden om, at man aldrig er afskåret fra de (øko)systemer, man som menneske indgår i.

Udstillingen tager form som en sti igennem skoven, hvor publikum inviteres til at træde ind i et alternativt udstillingsrum, hvor de kan gå på opdagelse og møde både naturlige elementer og kunstværker, der henvender sig til sanserne og kræver en åben opmærksomhed. Nogle værker er store og fremtrædende, andre er man nødt til at lede lidt efter, og alle værker går på den ene eller den anden måde i dialog med de omgivende naturelementer.

Udstillingen åbner 15. maj kl. 12 med en guidet tur ved en af kunstnerne samt oplæsning af Vejens retning af Ursula K. Le Guin ved Andrea Pontoppidan fra Laboratoriet for Æstetik og Økologi. Det er muligt at købe et udvalg af deres publikationer. 

Den 22.-24. maj er udstillingen en del af Kunst i Pinsen i Midt- og Vestsjælland. Den 22. maj kan man opleve en udendørs brænding af en stor lerskulptur med dele skabt under en performance på stedet. Den 24. maj afholdes en workshop i plantetryk. Udstillingen er åben alle dage 17.–24. maj 2021, kl. 12-16, og der findes offentlig transport til stedet og parkeringsmuligheder i nærheden.

Udstilling ved Alléhuset i skoven, Holsteinborgvej 149b, 4243 Rude

Følg projektet på Instagram: @kunst.natur.ritual, Udstillingen er støttet af Slagelse Kommunes Aktivitetspulje

Kontakt: Mette Borup Kristensen tlf. 41110037